مکتب رئالیسم

واقعیت (حقیقت آنچه که هست و وجود دارد)

مکتب رئالیسم

واقعیت (حقیقت آنچه که هست و وجود دارد)

مکتب رئالیسم
آخرین نظرات
۳۰
دی
۹۶

بسم الله الرحمن الرحیم

 

با سلام

 

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

 

چه زیبا میگوید این حافظ قرآن ؛ معنی ملت در این شعر حافظ یعنی مذهب و اشاره دارد به هفتاد و دو فرقه اسلامی که برحق نیستند . فرق اسلامی در زمان حافظ هفتاد و سه تا بودند که منهای فرقه خود حافظ میشوند هفتاد و دو فرقه . حقیقت همین است ، بسیاری از پیروان این فرق حقیقت را ندیدند و راهی را رفتند که افسانه و خیال بافی بود .

واقعیت یک چیز است ، یک وجود است ، انشعاب و ... هم ندارد. به دنبال واقعیت بوده و به لطف و یاری خداوند به آن رسیده ام . شما هم از خدای هستی الله بخواهید تا إلا بما شاءالله برسید .

 

وبلاگ مکتب رئالیسم [رئالیسم و واقعیت سابق]