مکتب رئالیسم

واقعیت (حقیقت آنچه که هست و وجود دارد)

مکتب رئالیسم

واقعیت (حقیقت آنچه که هست و وجود دارد)

مکتب رئالیسم
آخرین نظرات

بسم الله الرحمن الرحیم

 

به لطف خداوند و مدد صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

 

با سلام

 

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

 

چه زیبا میگوید این حافظ قرآن ؛ معنی ملت در این شعر حافظ یعنی مذهب و اشاره دارد به هفتاد و دو فرقه اسلامی که برحق نیستند . فرق اسلامی در زمان حافظ هفتاد و سه تا بودند که منهای فرقه خود حافظ میشوند هفتاد و دو فرقه . حقیقت همین است ، بسیاری از پیروان این فرق حقیقت را ندیدند و راهی را رفتند که افسانه و خیال بافی بود .

واقعیت یک چیز است ، یک وجود است ، انشعاب و ... هم ندارد. به دنبال واقعیت بوده و به لطف و یاری خداوند به آن رسیده ام . شما هم از خدای هستی الله بخواهید تا إلا بما شاءالله برسید .

 

وبلاگ مکتب رئالیسم [رئالیسم و واقعیت سابق]

 

رئالیسم یعنی راهی که هر انسان عاقلی باید برود . در رئالیسم انسان باید بگوید که حقیقت یک راه است و به دنبال آن باشد . ببر ، عقاب ، پرگار ، فلسفه این سه کلمه را میدانید ؟ . این سه کلمه بیانگر رئالیسم است .

ببر : ببر که به عبارتی یعنی «شکارچی تنها» بیانگر این است که انسان باید خود به تنهایی و با قدرت و جسارت تمام به شکار حقیقت برود و تقلید در عقاید جایز نیست ، این از مسلمات اسلام است ، حتی برای خود اسلام . اما در این راه فقط میتواند کمک بگیرد .

عقاب : عقاب یعنی انسان به دور از هر تعصب قومی ، قبیله ای ، خانوادگی و یا حتی ملی ، باید از بالا و با تیز بینی به تمام عقیده ها و ادیان و مذاهب نگاه کند ، بدون هرگونه غرضی .

پرگار : پرگار یعنی این که انسان با عقل و خردی حساب شده و متفکرانه تصمیم گیری کند و نه این که مثلا به خاطر اخلاق خوب پیروان فرقه ای جذب آن بشود یا چون اجدادش دینشان فلان بوده پیرو آنها بشود و یا چون از احکام یک دین خوشش نمی آید آنرا ترک کند ... این درست نیست و پرگار بیان میکند که فارق از خودم باید حساب شده و با تفکر به حقیقتی ورای خودم نگاه کنم و وقتی به آن حقیقت رسیدم خودم را با آن وفق دهم نه حقیقت را با خودم .

هدف ما «بیان» است نه نقد و یا رد و تأیید، و از این بیان «نقد» ، «رد» یا «تأیید» استنباط میشود، ما با اسناد و دلایل محکم سخن میگوییم که این اقتضای مکتب رئالیسم (واقع گرایی) است یعنی هدف فقط حقیقت و واقعیت است فارغ از اینکه حقیقت چه باشد، موافق تصوراتم باشد یا نه، موافق تعصبم باشد یا نه، من باید پیرو حقیقت باشم و خود را با آن وفق دهم، این اصل مکتب رئالیسم است.

بنابراین اینکه درباره مسئله ای سخن میگوییم هدف بیان واقعیت و اعمال رئالیسم بر روی این مسئله است، یعنی در مقام بیان این مهم برآمده ایم نه نقد آن از منظر یک منتقد که بیان و بررسی تمام جوانب آن از منظر مکتب رئالیسم.